Teaterforestillingen Plus Quam Perfectum blev produceret af Paul Ø og opført på Cafe Teatret med premiere i november 2005. Jeg tegnede og udførte scenografien, der primært bestod af fem lysstofarmaturer.

----------

PlusQuamPerfectum is a theater production by Paul Ø that opened in November 2005. I did the setdesign consisting primarily of five lamps.

----------
Foto af Ty Stange