Control - en interaktiv udsmykning

I forbindelse med en konference på IT Universitetet oktober 2006 deltog jeg i en interaktiv udsmykning designet af to designskole-elever og en IT-studerende. Et kamera registrerede bevægelsen i rummet og styrede videoprojektionerne ud fra rummets dynamik.
Min film 'CONTROL' blev delt i fem trin fra lav til høj dynamik således at starten blev vist ved mindst bevægelse og slutningen ved mest bevægelse.

Se installationen her
Se mit bidrag her
----------

I participated in an interactiv decoration at ITU in Copenhagen in October 2006. A camera recorded the movements in the room and controled video projections accordingly.

See the installation here
See my video here