Min bachelor opgave fra foråret 2007. En flydende scene til moderne scenekunst til Københavns havn.
Jeg valgte at lave et fleksibelt performancelandskab med mulighed for at etablere mange forskellige rum. Formen er inspireret af origami og giver kunstnerne frihed til at åbne eller lukke alle scenens sider. Det er tænkt som en udfordring og en inspiration til at opfinde nye performative rum.
Publikum kan se til fra kajen og fra både og broer eller fra bygningerne langs kajen - eller de kan inviteres ombord til en intim oplevelse.
Download en gennemgang af projektet her (3,8 MB).

----------

My bachelor project from spring 2007. A stage for modern performance art floating in Copenhagen harbor.
I made a flexible performance landscape with mulitple setup possibilities. The form is inspired by origami and gives the performers the freedom to open or close all sides of the stage as a challenge and an inspiration to invent new performance spaces.
The audience can watch from the quay and from boats and bridges or from the buildings along the quay - or they can be invited on board for an intimate experience.
Download the project as a whole here (3,8 MB).

----------